Kredi veya kredi Kart Borcu Ödemezsem ne olur?

Kredi veya kredi Kart Borcu Ödemezsem ne olur?

Kredi Borcu Veya Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcu veya kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda nelerle karşılaşacağımız 22 Mayıs 2015 tarihinde 29363 sayı numarasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliğinde yer alıyor. Referansımız bu yönetmelik olacak. Yönetmelik öncesi bildiğimiz her şeyi unutmalıyız.

Sözleşme Öncesi Bankalar Müşterilerini Bilgilendirmek Zorunda Mı?

Bankalar, kredi kullandırım sürecinde tüketiciye faiz, sigorta, maliyet, dosya masrafı v.b tüm bilgi ve belgeleri gayet anlaşılır vaziyette yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bankalar Sözleşmede Değişiklik Yapabilir Mi?

Bankalar, belirli süreli (tüketici, taşıt kredisi v.b.) kredi sözleşmesinde değişikliği tüketici aleyhine değiştirilemez. Kanun koyucu bu madde ile tüketiciyi koruma altına almıştır ama belirsiz süreli (taksitli nakit avans v.b) kredi sözleşmesinde değişiklik yapabilir.
Değişiklik yürürlüğe girmeden 30 gün önce Bankalar tüketiciye değişikliği yazılı olarak bildirmek zorunda. Faiz oranı bankalar tarafından arttırılırsa bu artırım eski borçlara uygulanmaz.

Kredi Sözleşmelerinde Faiz Oranını Değiştirebilir Mi?

Bankalar ve müşteriler arasında yapılan tüketici kredileri sözleşmesinde bankalar faiz oranını değiştiremez ve faiz oranı sabit olarak kalır. Bankalar ve müşteriler arasında imzalanan sözleşme müşteri aleyhine değiştirilemez.

Kredi Sözleşmesi Yapılırken Müşteriler Sigorta Yaptırmak Zorunda Mı?

Çok tartışmalı bir konu olduğundan sigorta meselesini ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalışacağım. Müşterinin sigortayla ilgili yazılı talebi olmadan banka kredi ile ilgili herhangi bir sigorta yapamaz. Müşterinin sigorta yaptırmak istemesi durumunda bankalar kendi iştiraki olan şirketlerden sigorta yaptırmasını dayatamaz yani müşteri dilediği sigorta şirketiyle anlaşıp krediye yönelik sigortayı kredi sözleşmesi imzaladığı bankaya sunabilir. Yaptırılan sigortanın kredi tutarıyla ve taksit sayısıyla uyumlu olması gerekir. Örneğin 20.000,00 TL kredi çekimi ve 24 ay taksit olsun. Sigorta bedeli 20.000,00 TL den fazla ve 24 ay taksitten
yüksek olamaz. Müşteri kredi borcunu vadesinden önce öderse ve kredi borç miktarında veya taksit vadesinde değişiklik yaparsa sigorta sözleşmesi sona erer. Ancak Banka, müşteriyi bilgilendirme ve müşteri onayı alındığında sigorta devam ettirilebilir ya da sigorta bedeli veya sigorta vadesini değiştirip sigorta poliçesini devam ettirme şansına sahip olur.

Banka Müşterisi Temerrüde Düşerse Ve Kredilerini Ödeyemezse Ne Olur?

Bilindiği üzere banka ve müşteri arasında sözleşme imzalanırken sözleşme her iki tarafa sorumluluklar yükler. Müşteri kredi taksitlerini ödemede temerrüde düşerse ve birbirini izleyen en az iki taksiti ödemezse; banka ise borcun tamamını müşteriden isteme hakkını saklı tutmuşsa ve sözleşmeden kaynaklı tüm sorumluluklarını yerine getirmişse borcun tamamını müşteriden isteme hakkına sahip olur. Ancak banka müşteriye en az otuz gün süre verip muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

Banka, Kredi Müşterisi Tarafından Ödenmeyen Borçlarını Yapılandırır Mı?

Kredi müşterisi kredi taksitini iki ay üst üste ödemezse ve banka kredi müşterisine en az otuz gün süreli muacceli yet imkanı da sunduktan sonra borcun tamamını kredi müşterisinden talep eder. Yapılandırma teklifi bazen kredi müşterisinden gelir bazen de
bankadan. Yapılandırma işlemi tamamen bankanın takdirindedir. Kredi müşterisi tarafından ödenmeyen borçlar batık oranını yükselttiği için ve haciz işlemine rağmen bankalar tarafından verilen kredilerin tahsilatının zor olmasından dolayı bankalar ödenmeyen borca karşılık genellikle yapılandırma yoluna giderler.

Bankalar Kredi Gecikmelerinde Gecikme Faizi’ni Ne Şekilde Uygular?

Müşterinin kredi ödemelerini geciktirmesi durumunda bankalar gecikme faizi alır. Ama gecikmeden alınan faiz oranı kanuni olarak sınırlandırılmıştır. Sözleşmede yer alan faiz oranından yüzde otuz fazla olabilir. Örnek verecek olursak diyelim ki banka ve müşteri bir kredi sözleşmesi yaptı ve bu oran aylık %1 olsun. Kredi gecikmesi olduğu durumda banka bu oranı en fazla %1,30 yapabilir. Farz edelim ki banka fırsatçılık yaptı ve gecikme faiz oranını yüzde otuzdan daha fazla bir oranda uyguladı. Müşterinin şikâyet etmesi durumunda banka yüzde otuz üzeri tahsil ettiği meblağı tüketiciye ödemek zorundadır.

Banka Kredisi Ödenmezse Müşterinin Maaş Hesabına Haciz Uygular Mı?

Banka, kredi müşterisinin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda sözleşmeden kaynaklı haklarını kullanır ve kredi müşterisinin maaş hesabına e.haciz koydurur. Kredi müşterisinin hesabına konan haciz miktarı maaşının ¼’ dür. Banka bu oranın
üzerinde maaş hesabına haciz koyamaz.

Banka Kredi Borcunu Ödemeyen Müşterisine Maaş Hesabı Dışında Haciz Uygulayabilir Mi?

Banka, müşterinin Kredi borcunu ödememesi durumunda mülkiyeti kendisine ait olan evine veya arabasına haciz işlemi başlatılabilir. Ev eşyalarından ise bazılarına haciz işlemi uygulanır. Haciz uygulanmayan mallar yaşam için zaruri olanlardır. Yatak, buzdolabı, çamaşır makinası gibi eşyalara haciz işlemi konulamaz ama değerli eşyalara (altın, mücevher v.b) haciz işlemi uygulanır.

Müşterinin Kredi Borcunu Ödememesi Durumunda Kefile Ne Şekilde İşlem Uygulanır?

Bir kredi işlemine kefil olmadan önce çok iyi düşünülmeli çünkü kredi borçlusunun kredilerini iki taksit üst üste ödememesi ve bankanın 30 günlük mühlet süresi sonrasında da kredi borçlusunun kredi taksitlerini ödememesi durumunda kefil aynı ölçüde tüm kredi borçlarından sorumludur. Kredi borçlusuna uygulanacak tüm yasal süreçler aynı ölçüde kefil hakkında da uygulanır.

Kredi Ödemeleri Zamanında Yapılmazsa KKB Puanı Nasıl Etkilenir?

Bankalar veya finans kurumları müşterilerine kredi temin etmeleri aşamasında öncelikle müşterilerinin KKB puanına bakarlar. KKB puanı müşterinin kredi ödeme potansiyelini yansıtır. Müşteriler kredilerini geciktirdiklerinde KKB puanları eksilir ve bu
durum daha sonra çekmeyi arzuladıkları krediyi riske sokar.

KAVRAMLAR

Temerrüt: Bir borç alacak ilişkisinde alacaklı ya da borçlu olan birinin
yükümlülüğünü zamanında yerine getirememesi durumudur.
Muaccel: Borcun borçludan istenebilecek duruma gelmesidir.