Kredi Kartı Borcu Ödeyememe Durumu?

Kredi Kartı Borcu Ödeyememe Durumu?

Kredi Kartı borcuna asgari ödenmesi veya ödenmemesi durumunda ne olur ? 

Kredi Kartı borcumu ödemezsem ne olur? Gecikme faizi nasıl işler. Asgari ödeme miktarı nedir, asgari ödeme tutarını ödemezsem ne olur? Nakit avans kullanım bedeli nedir? Nakit avans veya taksitli nakit avans gecikme faizi nedir? Sürekli borcumun asgarisini ödesem ne olur? Asgari ödeme miktarım ne kadardır? Kartım borcundan dolayı ne zaman kapanır veya ne zaman nakit çekimine kapanır gibi temel soruların yanıtlarını aşağıya sizler için topladık. Umarız bu yazımız ile size yardımcı olabiliriz.

1-Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir, bu tutar neye göre belirlenir?

Kredi Kartı asgari ödeme tutarı kredi kartınızla o dönem için yapmış olduğunuz harcamalar için kartınızın gecikmede görünmemesi için yatırmanız gereken tutardır. Kredi Kartı asgari ödeme tutarı kartınızın limitine ve yaşına bağlı olarak belirlenen bir orandır. Bu oranın belirlenmesinde kullanılan kurallar şu şekildedir.
  • Eğer kartınız henüz 1 yılı doldurmamış ise limitten bağımsız olarak bu oran %40
  • Eğer kartınızı bir yıldan fazladır aktif ise bu oran 0-15.000 arası için %30
  • Eğer kartınızı bir yıldan fazladır aktif ise bu oran 15.001-20.000 arası için %35
  • Eğer kartınızı bir yıldan fazladır aktif ise bu oran 20.000 TL den büyük limitler için %35

2- Asgari Ödeme Tutarının tamamını veya bir kısmını ödemezsem ne olur?
 

Öncelikle Kredi Kartınızın asgari ödeme tutarını ödememeniz durumunda ilkin banka Kredi Kayıt Bürosuna (KKB) bir bildirim göndererek gecikme ihbarı yapar ve bu notunuza negatif olarak yansır. Bunun yanında banka ödemeniz gereken asgari ödeme tutarına gecikme faizi (2019 yılı ilk 3 ayı için bu oran %2.75 tir) uygular. Asgari Ödeme dışında kalan yani Dönem Borcunuz – Asgari Ödeme Tutarı olan kısma da akdi(sözleşme) faizi uygulanmaya devam eder ki bu faiz asgari ödeseniz de zaten uygulanan faiz oranıdır. Bu akdi faizden (2019 yılı ilk çeyreği için azami  %2,25 olarak belirlenmiştir.) kurtulmanın tek yolu kartın dönem borcunun tamamını ödemektir.


Konunun daha iyi anlaşılması için gerçek bir örnek ele alalım. Size ait bir kartınız var ve bu kartınızın limiti 10.000 (on bin) TL olsun. Kartınızdan önceki ay 1000 TL harcama yaptınız. Bu harcamaların taksitlendirilmediğini düşünelim ve herhangi bir taksitinizin de olmadığını varsayalım. Sonuçta bu karta ait dönem borcu 1000 TL olacaktır.

Kartınızın limiti 10 000 (on beş binin altında ) TL olduğundan ve kartınızın en az 1 yaşında olduğunu varsayarsak kredi kartı asgari ödeme tutarınızın oranı yukardaki tablodan görüleceği gibi  %30 dur. Bu durumda asgari ödeme tutarınız 1000 TL nin  %30 ‘u olan 300 TL dir.
Şimdi Bu dönem borcu ve asgari tutar üzerinden bir açıklama tablosu yaparak kredi kartı asgari ödeme tutarınızın tamamını veya bir kısmını ödemediğinizde ne olacağını görelim.

1.örneğimizde 1000 TL olan dönem borcumuzun 300 TL olan asgari ödeme tutarını ödediğimiz durumda ne olur?

Alışveriş Faiz Oranı: %2,25
Asgari Ödeme Tutarı %30: 1.000 x (%30) = 300 TL
Ödeme Tutarı: 300 TL
Ödenmeyen Tutar: 1.000 – 300 = 700TL
Alışveriş Faiz Tutarı-1: 700 x 10 x %2,25/30 = 5,25 TL(Bu faiz hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki 10 günlük süre için ödenmeyen tutardan alınan akdi faizdir.)
Alışveriş Faiz Tutarı-2: 700 x 20 x %2,25/30 = 10,50 TL(Bu faiz ekstrenin son ödeme tarihi ile bir sonraki ekstrenin kesim tarihi arasındaki 20 günlük süre için ödenmeyen tutardan alınan akdi faizdir.)
Toplam Faiz Tutarı: 5,25 + 10,50 = 15,75 TL


2.örneğimizde 1000 TL olan dönem borcunun 300 TL olan asgarisinin sadece 150 TL si ödenmesi durumundaki durumu ifade eder.

Alışveriş Faiz Oranı: %2,25
Gecikme Faiz Oranı: %2,75
Asgari Ödeme Tutarı %30: 1.000 x %30 = 300 TL
Ödeme Tutarı: 150 TL
Asgari Ödemeden Kalan Miktar: 300 - 150 = 150 TL
Alışveriş Faiz Tutarı: 850 x %2,25 x 10/30 = 6,38 TL(Bu faiz hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki 10 günlük süre için dönem borcunun ödenmeyen kısmından alınan akdi faizdir.)
Gecikme Faiz Tutarı: 150 x %2,75 x 20/30 = 2,75 TL (Bu faiz asgarinin tamamı ödenmediği için gecikme anlamına geldiğinden mevcut döneme ait ekstrenin son ödeme tarihi ile bir sonraki ekstrenin kesim tarihi arasındaki 20 günlük süreye ait Asgari Ödeme tutarından kalan miktara uygulanan gecikme faizidir)
Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x %2,25 x 20/30 = 10,50 TL(Bu faiz mevcut ekstrenin son ödeme tarihi ile bir sonraki ekstrenin kesim tarihi arasındaki 20 günlük süre için asgari ödemenin dışında kalan dönem borcunuza ait olan tutar için alınan akdi faizdir.)
Toplam Faiz Tutarı: 6,38 + 2,75 + 10,50 = 19,63 TL


3.örneğimizde 1000 TL olan dönem borcumuz için kartımıza hiç ödeme yapmasak ne olur?

Alışveriş Faiz Oranı: %2,25
Gecikme Faiz Oranı: %2,75
Asgari Ödeme Tutarı %30: 300 TL
Ödeme Tutarı: 0 TL
Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı: 300 TL
Alışveriş Faiz Tutarı: 1.000 x %2,25 x 10/30 = 7,50 TL(Bu faiz hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki 10 günlük süre için dönem borcunun ödenmeyen kısmından alınan akdi faizdir.)
Gecikme Faiz Tutarı: 300 x %2,75 x 20/30 = 5,50 TL(Bu faiz asgarinin tamamı ödenmediği için gecikme anlamına geldiğinden mevcut döneme ait ekstrenin son ödeme tarihi ile bir sonraki ekstrenin kesim tarihi arasındaki 20 günlük süreye ait Asgari Ödeme tutarından kalan miktara uygulanan gecikme faizidir)
Alışveriş Faiz Tutarı: 700x %2,25 x 20/30 = 10,50 TL(Bu faiz mevcut ekstrenin son ödeme tarihi ile bir sonraki ekstrenin kesim tarihi arasındaki 20 günlük süre için asgari ödemenin dışında kalan dönem borcunuza ait olan tutar için alınan akdi faizdir.)
Toplam Faiz Tutarı: 7,50 + 5,50 + 10,50 = 23,50 TL


4.Örnek Olarak dönem borcumuz olan 1000 Tl nin tamamının ödenmesi durumunda herhangi bir faiz ödemesi veya gecikme bedeli ödemiyoruz ayrıca Kredi Kayıt Bürosundaki puanımız düşmediği gibi olumlu bir etkide bulunmuş oluyoruz.

Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi kredi kartımızın sadece asgari tutarını ödesek bile borcumuzun kalan kısmına akdi faiz uygulanır. Üst üste asgari ödemelerle yetindiğimizde yine kalan tutara akdi faiz uygulanır ama önceki faiz bu kez anaparaya eklenmez. Yani kredi kartımızın borcundan dolayı gecikme veya akdi faiz ile gelen borç tutarı bir sonraki dönemde faize uğramaz, faizin faizi olmaz kuralı geçerlidir.

Nakit Avans ve Taksitli Nakit Avans çekimlerinde faizler nasıl işler?

Nakit avans veya taksitli nakit avans işlemlerinde de akdi faiz olan %2,25 uygulanır gecikmeler için yine gecikme faiz oranı olan %2,75 uygulanır. Taksitli veya direk nakit avans çekim işlemlerinde ilave olarak Nakit avans kullanım bedeli ve ayrıca Çekilen tutar üzerinden genelde en az 2 TL olmak üzere bir miktar daha kesinti yapılır. Buradaki ödeme gecikmeleri de aynı şekilde kredi kartı borcumuzun tabi olduğu cezalara tabidir. Cezalardan kasıt alışveriş faizi (akdi faiz) ve gecikme faizidir. Taksitli olanlarda ise kullanım bedeli alındıktan sonra taksit zamanı gelmediği sürece faiz veya gecikme bedeli olmayacaktır. Taksitler ödenmesi gereken sürede ödenmez ise gecikme faizi (2019 yılının ilk 3 ayı için en fazla %2,75;bankalar genelde en üst limiti kullanırlar :) ) devreye girecektir.

Kredi Kartımın borcundan dolayı Kapanması veya Nakit avansa kapatılması süreci nasıl işliyor ?

Kredi kartınıza ait olan borcunuzun 2 dönem üst üste asgari ödeme tutarının tamamını ödememeniz durumunda veya bir yıl içerisnde 3 kez asgari ödeme yapmamanız durumunda Bankacılık kanununa göre Bankanın kartınızı nakit çekime kapatma hakkı bulunmaktadır.Kartınız nakit çekime kapanır ve tekrar asgari ödemeleri yapılarak aktif hale getirilir.

Kartın tamamen kapatılması yukarda belirtilen durumun daha da kötüleşmesi durumudur.Kart tamamen kapatılınca borcunu ödeseniz bile kart tekrar açılmaz .Bunun yerine size koşullarınız uygunsa yeni bir kart vermeyi tercih ederler.

Okuyup Sabrettiğiniz için teşekkürler.