işsizlik, işsizlik türleri ve olası etkileri

işsizlik, işsizlik türleri ve olası etkileri

işsizlik, işsizlik türleri ve muhtemel etkileri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik rakamları toplum nezdinde karşılık bulmuyor. Toplumda işsizlik bu kadar yaygınken neden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik rakamları düşük diye soranınız varsa cevap çok basit çünkü: işsizliğin tanımına baktığımızda çalışma arzusu olup da iş bulamayanlar işsizdir diyor. Örnek verecek olursak; Türkiye istatistik kurumu ev hanımı diye tabir edilen kesimi işsiz olarak göstermiyor. Çünkü bu kesim iş başvurusunda bulunmuyor yani çalışma arzusu yok. İş başvurusu dediğimizde de bir lokantaya veya otele yapılan iş başvurusundan söz etmiyoruz. Yapılacak iş başvurusu bizzat resmi bir kurum olan Türkiye İş Kurumuna yapılmalı ki işsizlik rakamlarında görünsün bireyler.

istihdam oranları neden arttırılamıyor?

istihdam oranı neden artmıyor sorusuna cevap vermeden önce gelişmiş ülkelerin ve bizim istihdam oranlarına bakalım. (2007-2016 dönemi ele alınmıştır.)
Amerika birleşik devletleri:2007:71,8-2008:70,9-2009:67,6-2010:66,7-2011:66,6-
2012:67,1-2013:67,4-2014:68,1-2015:68,7-2016:69,3
Almanya:2007:69-2008:70,1-2009:70,3-2010:71,3-2011:72,7-2012:73-2013:73,5-
2014:73,8-2015:74-2016:74,7
Fransa:2007:64,4-2008:64,9-2009:64,1-2010:64-2011:63,9-2012:64-2013:64,1-
2014:63,8-2015:63,8-2016:64,2
Birleşik Krallık (İngiltere):2007:74,5-2008:71,5-2009:69,9- 2010:69,4-2011:69,3-
2012:70-2013:70,5-2014:71,9-2015:72,7-2016:73,5
Türkiye:2007:44,7-2008:44,9-2009:44,2-2010:46,3-2011:48,4-2012:48,9-2013:49,5-
2014:49,5-2015:50,2-2016:50,6 (Kaynak: OECD)
Gelişmiş ülkelerin istihdam oranlarına ve bizim istihdam oranımiza baktığımızda istihdam oranının neden arttırılamadığı sorusuna verilecek cevabın halen gelişmiş ülke seviyesine çıkamadığımız gerçeğidir.

işsizliğin birey ve toplum üzerindeki etkileri

işsiz olan bireylerde bazı olumsuz durumlar yaşanmakta ve bunların topluma da yansımaları gözlemlenmektedir. İşsiz kalan bireyin yaşam kalitesinde düşüş gerçekleşiyor, Ailesinden ve çevresinden zamanla dışlanıyor, kişisel saygınlığı hasar alıyor, zamanla sağlık sorunları yaşıyor, evli ise ekonomik sıkıntılarından dolayı boşanma riskiyle karşı karşıya kalıyor, yoksulluk seviyesi artıyor, yeniden iş arama iştahı bozuluyor ve nihayetinde psikolojisi bozuluyor. İşsiz bireyin yaşadığı tüm olumsuzluklar dolayısıyla toplumu da etkiliyor.

işsizlik ve türleri

işsizlik, kişinin belirli bir ücret seviyesi ve çalışma saatine razı olmasına rağmen iş bulamamasına işsizlik denir. İstihdam ise; İşveren tarafından çalışmak isteyen bireylerin emeğinden yararlanılmak üzere çalıştırılmasıdır. 

işsizlik oranı nasıl hesaplanır: İşsiz Sayısı/Toplam İşgücü: İşsizlik Oranı. Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların oranından elde edilir işsizlik oranı.

işsizlik türleri

1) Friksiyonel İşsizlik: Bazı bireyler meslek değiştirme yoluna gidebilirler. Mesleki değişimden dolayı kısa süreliğine bir işsizlik oluşur. Yaşanılan bu işsizlik geçici sürelidir ve yarattığı olumsuzluk yok denecek kadar azdır.
2) Konjoktürel İşsizlik: Üretim düzeyinde dönemsel olarak yaşanılan daralmadan dolayı oluşan işsizlik türüdür. Sürekli görülen işsizlik türüdür.
3) Mevsimsel İşsizlik: Emek yoğun üretim yapan veya nüfusunun önemli bir kısmı kırsalda yaşayan ülkelerde sıklıkla görülen işsizlik türüdür.
4) Bölge ve Sektör İşsizliği: Dar anlamda yaşanan bir işsizlik türüdür. Bazı bölgelerde veya sektörlerde yaşanılan daralmanın işsizlik üzerinde yarattığı etkidir.
5) Teknolojik İşsizlik: Teknolojik işsizlik, metot değişikliğiyle ortaya çıkar. Emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime geçilmesiyle birlikte sermaye yoğun üretime adapte olamayan emek yoğun olarak istihdam edilen bireylerin işsiz kalmasıyla ortaya çıkan işsizlik türüdür.
6) Yapısal İşsizlik: Ekonominin yapısından dolayı, tüm sektörleri kapsayan ve sürekli bir durgunluk yaşanılan ekonomilerde görülen işsizlik türüdür.
7) Gizli İşsizlik: Üretim yapan herhangi bir sektörde istihdam edilen bir kısım bireyin üretim faaliyetinden çekilmesine rağmen üretim seviyesinin düşmemesi sonucunda oluşan işsizlik türüdür. Örnek verecek olursak bir fabrikada 100 işçinin çalıştığını düşünelim. Bu fabrika da 500 birim mal üretiyor olsun. 20 işçinin işine son verilmesine rağmen fabrika halen 500 birim mal üretmeye devam ederse bu fabrikada gizli işsizliğin var olduğunu söyleyebiliriz.