Aile Yardımı

Aile Yardımı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bazı kamu kurumları tarafından bazı şartları taşıyan yardıma muhtaç vatandaşlara sosyal yardım yapılmakta. Yapılan yardımlar altı başlık altında toplanır. Bunlar: 1) Aile yardımları. 2) Eğitim yardımları. 3) Engellilere yönelik yardımlar. 4) Özel amaçlı yardımlar. 5) Sağlık yardımları. 6) Yabancılara yapılan yardımlardır.

Sosyal Yardım Ne Demek: Yoksul kişilere karşılıksız ödenen ayni veya nakdi ödemelerdir.

Aile Yardımları:

Aile yardımları; gıda yardımları, barınma yardımları, sosyal konut projesi, yakacak yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı, muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı, öksüz ve yetim yardımı ve doğum yardımından oluşur.

Gıda Yardımları 

Bu programda ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçların karşılanması için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından mütevelli heyetinin belirleyeceği miktar, özellikle dini bayramlar da olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ödenir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler başvuruda bulunabilir. Yardıma muhtaç kişinin T.C Nüfus cüzdanı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapması yeterli.

Barınma Yardımları 

Yardıma muhtaç vatandaş; eski, bakımsız, sağlıksız evde yaşıyorsa barındığı evin bakım ve onarımı için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından kendisine ayni veya nakdi olarak sosyal yardım yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. Hane içinde başvuran kişi, kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte biri oranından daha az olması gerekiyor. İhtiyaç durumuna göre 15.000 TL, 20.000, TL ve 25.000 TL ye kadar destek verilebilir. Ödemenin ne zaman yapılacağına mütevelli heyeti karar verir.

Sosyal Konut Projesi 

Toplu konut idaresi başkanlığı tarafından sosyal konut projesi (1+1,2+1) olarak sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç vatandaşlara sunulan bir hizmet. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. Hane içinde başvuran kişinin, kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte biri oranından daha az olması gerekiyor. Yardıma muhtaç kişiye geri ödemeli olarak konut verilir. Geri ödemenin miktarı ve vadesini toplu konut idaresi başkanlığı belirliyor.

Yakacak Yardımları 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç vatandaşlara kömür yardımı yapılıyor. Kömürler, Türkiye kömür işletmelerinden sağlanıyor. Hane başına en az 500 kg olacak şekilde dağıtılıyor. Yılda bir kez kış döneminden önce veriliyor. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. Hane içinde başvuran kişinin, kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte biri oranından daha az olması gerekiyor. T.C Nüfus cüzdanı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapması yeterli.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı 

Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılmaktadır. Eşi vefat etmiş kadınlar faydalanır. Aylık 275,00 TL verilir. Ödemeler iki ayda bir yapılır. Başvuruda bulunan eşi vefat etmiş kadın, nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmemektedir. Ödemeler kişinin PTT hesaplarına aktarılmakta. Yardımdan faydalananlar isterlerse PTT den veya sosyal yardım kartlarını kullanarak ATM’lerden paralarını çekebilirler.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı 

Sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç durumda olan vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmeleri esnasında ekonomik olarak desteklenmeleri amaçlanmıştır. Askere giden kişi evli ise eşine yardım ödenir. Bekâr ise annesine, annesi hayatta değilse babasına ödenir. Aylık 275 TL ödenir. İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir.

Öksüz ve Yetim Yardımı 

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklara ödenir. Aylık 100,00 TL ödenir. İki ayda bir ödeme yapılır. Anne vefat etmişse baba, baba vefat etmişse anne, her ikisi de vefat etmişse çocuğa bakan kişi başvuruda bulunabilir. T.C Nüfus cüzdanı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapması gerekli.

Doğum Yardımı 

Doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine yapılır. Canlı doğan birinci çocuk için 300,00 TL, ikinci çocuk için 400,00 TL, üçüncü ve sonraki çocuk için 600,00 TL ödeme yapılmaktadır. Doğum yardımından faydalanmak için 15.05.2015 tarihinden sonra doğumların gerçekleşmesi gerekiyor. Ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde bu tarihten önce doğmuş olan çocuklar sıralamaya dâhil edilmektedir. Başvurular aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurtdışında konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Devlette çalışan vatandaşlar doğum yardımı başvurularını kurumlarına yapmaları gerekiyor. Başvuruyu anne veya anne adına baba yapabilir ya da kanuni temsilci. Doğum yardımı başvuru dilekçesi ile başvuru yapılması gerekiyor.