Eğitim Yardımı

Eğitim Yardımı

Eğitim Yardımı 

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için yardıma muhtaç vatandaşlara eğitim yardımı yapılıyor. Eğitim yardımları; eğitim materyali yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği yardımı, ücretsiz kitap yardımı, öğrenci barınma, taşıma, iaşe yardımı, engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşıma ve yurt yapımından oluşuyor.
 
Eğitim Materyali Yardımı 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yardıma muhtaç vatandaşların temel okul ihtiyaçları karşılanır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. Hane içinde başvuran kişi, kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte biri oranından daha az olması gerekiyor. Verilecek yardımın tutarını mütevelli heyeti belirliyor. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor. Ödeme, eğitim-öğretim yılı içinde vakıflar tarafından belirleniyor. İlk ve ortaokul çağında çocuğu bulunan ve Hane içinde başvuran kişi, kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte biri oranından daha az olması gerekiyor.
  
Şartlı Eğitim Yardımı 

Şartlı eğitim yardımını alabilmek için nüfusun en yoksul yüzde altılık kesiminde ve maddi zorluklardan dolayı çocuklarını okula gönderemeyen ailelere ödenir. Şartlı eğitim yardımını ailelerin alabilmesi için çocuklarının okula devam etmeleri gerekiyor. Şartlı eğitim yardımı ziraat veya PTT de anne adına açılan hesaplara yatırılıyor. İlköğretime devam eden erkek öğrenci için ayda 35 TL, İlköğretime devam eden kız öğrenci için ayda 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için ayda 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için ayda 60 TL ödenir. Ödemeler 9 ay için yapılır ve iki ayda bir ödenir. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor.
    
Öğle Yemeği Yardımı 

Milli eğitim bakanlığı ile anlaşmalı taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan yardıma muhtaç öğrencilere öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor. Eğitim öğretim dönemi boyunda her gün yardım verilir.

Ücretsiz Kitap Yardımı 

Milli eğitim bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ders kitapları ücretsiz verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor. Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri faydalanır. Öğrenim dönemi öncesinde ders kitapları dağıtılır.

Öğrenci Barınma, Taşıma, İaşe Yardımı 

Taşımalı sistem dışında kalan yoksul öğrencilere ulaşım, öğle yemeği, barınma gibi ihtiyaçlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından karşılanır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor. Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri faydalanır. Yıllık ödeme yapılır ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yapılan ihale sonucunda tutar belirlenir.

Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması 

Engelli öğrencilerin ücretsiz okullarına taşınması sağlanır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor. Ödenecek tutar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenir. Yıllık ödeme yapılır.

Yurt Yapımı 

Orta öğretim öğrencilerine yönelik yurt yapımı amaçlanmıştır. Muhtaç öğrenciler faydalanır. Başvuruda mütevelli heyeti kararı ve proje dokümanı istenir. Projeye göre hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak yardım ödenir.