Yaşlı Ve Engelli Yardımı

Yaşlı Ve Engelli Yardımı

Yaşlı Ve Engellilere Yönelik Yardımlar:

Yaşlı ve engellilere yönelik yardımlar; yaşlılık yardımı, engelli yardımları, silikozis Hastalarına yapılan yardımlar ve evde bakım yardımından oluşur.

Yaşlılık Yardımı: Yaşlılık yardımı almak için aşağıdaki şartların taşınması gerekir.

65 yaşını doldurmuş olan, Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Engelli Yardımları:

1. %40-%69 arası oranında engeli bulunan vatandaşlara yönelik ödemeler: Engelli yardımı almak için aşağıdaki şartların taşınması gerekir.
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan. %40-%69 arası oranında engelli olan. Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, Talebine rağmen işe yerleştirilmeyen, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır. Not: Bu yardım 65 yaşın doldurulmasından önce bağlanmışsa aynen ödenmeye devam edilmektedir.   
2. %70 ve üzeri oranda engeli bulunan vatandaşlara yönelik ödemeler: 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.
3. 18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı: Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, aynı hanede ikamet ettiği, 18 yaşından küçük, %40 ve üzeri oranda engelli yakını olan, Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, %70 ve üzeri engelli aylığı almayan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar 

Mayıs 2011 e kadar üç aylık sürede başvuru yapan kişilere yönelik sürdürülen yardımlardır. Silikozis hastalarına yapılan yardımlara yeni başvuru alınmamaktadır. 18 yaş üstü aile bireyleri başvuru yapabilir. Silikozis nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybedenler bu yardımdan faydalanabilir. T.C nüfus cüzdanı ve sağlık raporunu sunmak gerekiyor. Yapılan yardımlar aylık olarak ödenir. %15-%34 iş kaybı yaşayanlara 937,07 TL, %35-%54 iş kaybı yaşayanlara 1.070,94 TL ve %55 ve üstü iş kaybı yaşayanlara 1.193,34 TL ödenir.
 
Evde Bakım Yardımı 

Evde bakım yardımına ilişkin işlemleri aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü yürütür. Bu yardımdan kimler faydalanır: en az %50 engelli ve ağır engeli durumu bölümü evet ibareli olan, il müdürlükleri bünyesinde görev alan bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan engelli olduğu tespit edilen, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler faydalanabilir.