Özel Amaçlı Yardımlar

Özel Amaçlı Yardımlar

Özel Amaçlı Yardımlar: Özel amaçlı yardımlar; aşevleri, afet yardımları, acil durum yardımları, terör zararı yardımı ve şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlardan oluşur.

Aşevleri 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca işsizliğin ve yoksulluğun yaygın olarak yaşandığı bölgelerde yaşlı, özürlü, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlara günlük sıcak yemek verilmesi amaçlanmaktadır. Tüm aile bireyleri faydalanabilir. Günlük olarak verilir. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor.

Afet Yardımları 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olumsuz olaylar neticesinde ortaya çıkan temel ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlara yardımlar yapılmaktadır.

Acil Durum Yardımları 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca toplumun bir kesiminin veya bir hanenin bir anda yaşamlarını olumsuz etkileyen olaylar ve bu olayların neden olduğu kriz durumunu atlatmaları için vatandaşlara yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor.

Terör Zararı Yardımı 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca terör olaylarından etkilenen, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi bu yardıma başvurabilir. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapması gerekiyor.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca şehit yakınlarına ve gazilere yardımlar yapılmaktadır.