Sağlık Yardımları

Sağlık Yardımları

Sağlık Yardımları: Sağlık yardımları; engelli ihtiyaç yardımlar, genel sağlık sigortası prim ödemeleri, genel sağlık sigortası katılım payı ödemesi ve şartlı sağlık yardımlarından oluşur.
 
Engelli İhtiyaç Yardımlar 

Yoksul engelli vatandaşlar faydalanabilir. 18 yaş üstü aile bireyleri başvuruda bulunabilir. Başvuruda T.C nüfus cüzdanı ve sağlık raporu istenir. Ödenecek tutar ihtiyaca göre mütevelli heyet tarafından belirlenir. Ödeme dönemi ihtiyaca göre belirlenir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri 

Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar faydalanabilir. T.C nüfus cüzdanıyla başvuru yapılabilir. Kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenir. Ödeme dönemi aylık olarak kişi adına primi devlet tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenir.

Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi 

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsar. Katılım payı ödemesi yapanlar yararlanır. T.C Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması yeterli. Ödenecek tutar kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadardır.

Şartlı Sağlık Yardımı 

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne götürmeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyleri başvuruda bulunabilir. 0-5 yaş arası çocuklar ve hamileler faydalanır. T.C nüfus cüzdanı ile başvuru yapılır. Doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 75 TL, gebelik döneminde ise aylık 35 tl, çocuk için aylık 35 TL yardımda bulunulur. Ödeme dönemi 12 aydır.(2 ayda bir toplu ödeme yapılmaktadır.