Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi nedir 2020

Gerçek kişiler birçok anlamda farklı gelir kaynaklarına sahip olabilir. Kira geliri, faiz geliri ve bunlara benzer gelir kalemlerine sahip olabiliriz. Maaş alan beyaz yakalılar veya mavi yakalılar aldıkları maaş üzerinden çalıştıkları kurumlar vasıtasıyla Devlete belirli oranda vergi verirler. Ülkemizde uygulanan vergi sistemi artan oranlı vergi sistemidir. Artan oranlı vergi sisteminde düşük maaş alan kişilerden düşük vergi, yüksek maaş alan kişilerden ise yüksek vergi kesilir.


Alınan brüt maaştan SGK işçi primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi primi ve benzeri kesintiler olur. Brüt maaştan %14 oranında SGK isçi primi kesintisi ve %1 oranında işsizlik sigortası primi kesintisi yapıldıktan sonra kalan maaş aşağıdaki tabloda belirtilen vergi oranları doğrultusunda vergi kesintileri meydana gelir. Buna benzer kesintiler brüt maaştan kesildikten sonra hesaba yatan maaş net maaş olur.
 

 
2019 takvim yılı (g.v.k. Madde:103)gelir vergisi tarifesi           oran
18.000 TL ye kadar 15%
40.000 TL’nin 18.000 TL si için 2.700 TL, fazlası 20%
98.000 TL’nin 40.000 TL için 7.100 TL, fazlası 27%
98.000 TL den fazlasının 98.000 TL si için 22.760 TL, fazlası 35%
 
Beyaz yakalılar: Kol gücüyle çalışmayan emekçiler ve büro işçilerine beyaz yakalılar denir.
Mavi yakalılar: Beden gücüyle çalışan işçilere mavi yakalılar denir.