Vergi reformu nedir?

Vergi reformu nedir?

Vergi reformu nedir 2020 

Devletin en büyük güçlerinden biri kanunen vatandaşlardan vergi toplamaktır. Ülkelerin uyguladığı vergi politikaları doğrudan veya dolaylı olarak ülkenin tüm bileşenlerini etkiler. Vergiler toplanırken hiçbir karşılık gösterilmez. Vergiler kamunun en temel finans kaynağıdır. Vergiler verimli ve adil olmalı. Süreç içerisinde günün ekonomik ve sosyolojik değişimleri neticesinde kamu otoritesi reform yapmak zorunda kalabiliyor.

Vergi reformunun tarihsel süreci 2020

Dünya savaşları sonrasında ülkelerin artan kamu harcamalarına istinaden vergi gelirlerinin milli gelire oranı Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve OECD ülkelerinde artış meydana gelmiştir. Savaş sonrası ülkeler ekonomik ve sosyolojik sorunlar yaşamaya başladı ve devletlerde çözümü kamu harcamalarının artışında buldu. Kamu harcamalarını arttırmak içinde devletler vergi oranlarını arttırma yoluna girdi.

Vergi oranlarındaki artışa halk olumsuz tepki vermedi çünkü kamu harcamalarının arttırılmasını destekledi. Ülkemiz Avrupa birliğine üye ve OECD ülkelerinin yapmış olduğu vergi artışı ve kamu harcamalarının artırılması sürecini yaşamadığından olsa gerek ekonomik ve sosyolojik sıçramayı malesef yaşayamamıştır.

Vergi reformunun yapılmak istenmesinin nedeni 2020

Tüketim vergilerinin bütçe gelirleri içindeki payı nedeniyle gelir dağılımının bozulması, kayıt dışı ekonomi, sermaye kazançlarının iyi düzeyde vergilendirilmemesi nedeniyle ayırma ilkesinin uygulanamaması, vergi kaçakçılığının önlenememesi durumu bizi vergi reformu yapmaya iten sebepler arasında gösterilebilir.

 Vergi reformu nasıl olmalı 2020

Vergi reformu yapılırken sadece kamunun ihtiyaçları göz önüne alınmamalıdır. Her şeyden önce vergi sisteminin adil olması gerekir. Vergi reformu çalışmaları yapılırken toplumun tüm bileşenlerine danışılması gereklidir. Üniversite, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve benzeri kurum ve kuruluşlara danışıp vergi reformu hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Vergi reformu tek başına yapılmamalı. Uzun vadede sonuç alınmak isteniyorsa vergi reformunun yanında yapısal reformlarında birlikte yapılması gerekir. Vergiler hizmet karşılığı olmalı ve halkın rızasını almalı, karmaşık olmamalı, kendi içinde tutarlı olmalı. Enerji ve iletişim sektörlerinde vergiler yüksek olmamalı çünkü bu sektörlerin dünyayla rekabet etmesi engellenir. Vergilerin sadece çalışanlardan ve belirli bazı kurumlardan alınmaması gerek. Bu durum adaletsizliğe yol açıyor. Vergi toplumun tüm  kesimlerine yaygınlaştırılmalı. Vergi sistemi girişimciliği, yatırım ortamını, istihdamı ve rekabet gücümüzü iyileştirmeli.


Benzer Haberler

Vergi

Vergi dilimi nedir?