Batık kredi nedir?

Batık kredi nedir?

Batık kredi nedir 2020 ?

Vadesi gelmiş olmasına rağmen borçlu tarafından ödenmeyen, takibe alınmış, borçluya ödemesi için bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen ödenmeyen kredileri ifade eder. Bankalar ortalama 2 veya 3 yıl içerisinde tahsil edemedikleri alacaklarını Varlık Yönetim şirketlerine devrediyor. Varlık Yönetim şirketlerini, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu denetliyor ve faaliyetlerini düzenliyor.


Bankaların tahsil edemedikleri alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine devretmelerinin sebebi; ek profesyonel yükten ve bilançolarında yer alan batık kredilerden kurtulmaktır. Bankalar genel itibariyle kredi anapara maliyetinin yüzde otuzu kadar tutara Varlık Yönetim şirketlerine devreder. Devir gerçekleştikten sonra banka ve borçlu arasındaki hukuki bağ sona erer, yasal haklar Varlık Yönetim şirketlerine devrolunur.