Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası

Avrupa merkez bankasının görevi nedir?

Avrupa merkez bankasının görevleri, Euro’yu ve Avrupa Birliğinin para politikalarını yönetmek, döviz operasyonlarını yönlendirerek ödemeler sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak, Euro’yu üye ülkelere ihraç etmek ve korumak, üye ülkelerde fiyat istikrarı sağlamak ve faiz oranlarını belirlemek olarak sıralayabiliriz.

Avrupa merkez bankası kaç üyeden oluşur?

Yönetim kurulu 19 üyeden, Genel konsey 29 üyeden, icra kurulu 6 üyeden oluşur.

Avrupa merkez bankasının nerede?

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Avrupa merkez bankası ne zaman faaliyete geçti?

1 Haziran 1998 de faaliyete geçti.

Avrupa merkez bankası bağımsız mı?

Avrupa Merkez Bankası’na, üye ülkelerin hükümetleri, hiçbir şekilde müdahale edemez ve etkileyemezler. Buna rağmen banka, AB üye ülkeleri hükümetleri ve merkez bankaları ile yakın bir iş birliği çerçevesinde çalışır.