2020 ekonomik kriz beklentileri nelerdir?

2020 ekonomik kriz beklentileri nelerdir?

2020 ekonomik kriz beklentileri nelerdir?

2020 yılında Dünya ekonomisinde ekonomistler tarafından ekonomik kriz beklentisi hakim olmaya başladı. 2020 de ekonomik kriz beklentisi 2018 yılının ikinci yarısından itibaren belirginleşmeye başladı. Çin istikrarsızlık yaşadı ve bu durumu düzeltmek için düzenleyici işlemlere başvurdu ve sonuç itibariyle Çin ekonomisinde sıkılaşma meydana geldi.

ABD ile Çin ticaret savaşından dolayı Çinin ihracat rakamlarında düşüş oldu. Avrupa birliğine üye olan ülkelerde ekonomik küçülme yaşanıyor. Bu olumsuzluklardan dolayı Dünyada ekonomiye güvensizlik hali hakim oldu. Bu olumsuzluklar neticesinde gelişmekte olan ülkelerde sıkıntılar baş gösterdi. Dünya büyüme hızında düşüş meydana geldi. Tüm bu olumsuzluklar bize 2020 yılında ekonomilerde kriz yaşanma ihtimalini güçlendirmektedir.

Nouriel Roubin’nin 2020 ekonomik kriz beklentisi ne?

Kriz kahini olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 2020 ekonomik kriz beklentisiyle ilgili olarak olası bir kriz riskini artıran 10 faktörden dokuzunun hala geçerli olduğunu belirtti. Ekonomik kriz beklentisinin ABD eksenli olduğunu, Çin ve diğer ülkelerde devam eden ticaret savaşlarının stagflasyon tehdidini arttırdığını belirtti.

Merkez Bankalarının eylemlerinin kısıtlandığını ve bu durumun likit olmayan finansal piyasaları savunmasız yaptığını, Çin de büyüme rakamlarının zayıfladığını, Avrupa da ekonominin iyi gitmediğini, gelişmiş ekonomilerin neredeyse tamamında para ve maliye politikalarının yüksek oranda daralma ve finansal kriz yaşaması riskine karşılık gerekli yanıt verme araçlarının olmadığını belirtti.