iç borç çevirme oranı nedir ?

iç borç çevirme oranı nedir ?

İç Borç Çevirme Oranı nedir ?

Devlet Hazinesinin belli bir dönem içerisinde yaptığı iç borçlanma toplamı = İBT olsun
Belirtilen dönem içerisinde yaptığı iç borç (anapara +faiz +varsa diğer kesintiler) ödemesi toplamı da = İBÖ olsun

 İç Borç Çevirme Oranı Nasıl Hesaplanır ?

İBT / İBÖ = İç Borç Çevirme Oranını vermektedir.

İç Borç Çevirme Oranı ile Faizler arasında nasıl bir ilişki vardır ?

İç borç çevirme oranı 100 den yüksek ise bu hazinenin bütçe açığı verdiğini ve belli birç için o borçtan daha fazla borçlanmaya gittiğini gösterir. 100 TL ödeme için Hazine 130 TL borçlanır gibi düşünmek gerekir. Bu durumda özel kesime nakit vermekte sıkıntı başlar. Zaten bu oranın kötüleşmesi ile Hazine Nakit dengesinde neredeyse bire bir bir ilişki vardır.Hazine borçlanmada 100 ün altında kalarak piyasaya nakit akışı sağlar .
Bu denge nin açıktan fazlaya gitmesi faizi indirirken tersi durumda faizler artmaktadır.

Temmuz 2019 itibari ile Hazinenin iç borç çevirme oranı 100 e karşı 132-144 arası bir ortalamaya oturmuştur. 31 mart yerel ve 23 haziran İstanbul Tekrar seçimlerinden dolayı bütçede bozulmalar meydan gelmiş olduğu iç borç çevirme oranlarından rahatlıkla anlaşılıyor.

2019 Yılında İç Borç Çevirme Oranında Durum Nedir ?

Geçmiş yıllara bakıldığında sadece 2009 yılında bu oran %100 ü aşmıştır. 2019 yılının ilk üç ayında  Ocak Nisan arası %137 lere kadar çıkmıştır. 29,3 milyar TL lik ödemeye karşın 40,1 milyar TL borçlanılmıştır.

Geçmişte sadece 2009 yılında yüzde 100’leri aşan iç borç çevirme oranının, 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 137’lere çıkması (29,3 milyar liralık ödemeye karşılık 40,1 milyar liralık yeni borçlanma yapılmış) bütçe performansında görülen bozulmanın borçlanmaya da yansıdığı açıkça görülmektedir.