Dolar neden yükselmiyor, nedenleri ne?

Dolar neden yükselmiyor, nedenleri ne?

Dolar neden yükselmiyor, nedenleri ne?

Doların fiyatı da diğer mallar ve hizmetler gibi arz ve talep koşullarına göre belirlenir. Dolar fiyatını etkileyen birçok neden var. Bu nedenleri tek tek açıklamaya çalışacağız. Dikkat edilmesi gereken husus birçok nedenden hangi nedenin ağırlık olarak öne çıktığı ve dolar fiyatına etki ettiğidir. Öncelikle dolara olan arzın azalışı veya dolara olan arzın artışının ve dolara olan talebin azalışının ve dolara olan talebin artışının dolar fiyatını ne şekilde etkilediğini ve dolara olan arzı ile talebi etkileyen durumları açıklamaya çalışacağız.

Dolara olan talebin sabit olduğu varsayımı altında dolara olan arz arttığında dolar fiyatında düşme beklenir, arz azaldığında ise dolar fiyatında artma beklenir. Dolara olan arzın sabit olduğu varsayımı altında dolara olan talepte artma olduğunda dolar fiyatında yükselme beklenir, talepte azalma olduğunda ise dolar fiyatında düşme beklenir.

Yapılan tüm analizlerin ceteris paribus (diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında) varsayımı altında yapıldığının bilinmesini isterim.
 
Dolara olan talep: Dolara olan talep azalırsa dolar fiyatının düşmesi beklenir. Dolara olan talep artarsa dolar fiyatında artış beklenir.

Dolara olan arz: Dolara olan arz artarsa dolar fiyatında düşme beklenir. Dolara olan arz azalırsa dolar fiyatında yükselme beklenir.

Ekonomik kriz beklentisi: Bir ülkede ekonomik kriz beklentisi yoksa dolar fiyatında yükseliş beklenmez. Ekonomik kriz beklentisi var ise dolar talebinde artış beklenir ve dolar fiyatında yükseliş görülür.

Siyasi kriz beklentisi: Bir ülkede siyasi kriz beklentisi yoksa dolar fiyatında yükseliş beklenmez. Siyasi kriz beklentisi varsa dolar fiyatında yükseliş beklenir.

Fed faiz kararı: Fed faiz oranlarında düşüş kararı aldığında dolar fiyatında düşüş beklenir. Faiz oranında yükseliş kararı alındığında ise dolar fiyatında yükseliş beklenir.

IMF ve benzeri kredi veren kuruluşların tutumu: Ülke, IMF ve benzeri kuruluşlardan borç temin ettiğinde ülkeye döviz gireceğinden döviz fiyatında düşüş beklenir.

Enflasyonist baskı: Bir ülkede enflasyon çok yüksekse vatandaşlar dolar kullanmayı tercih eder ve dolara olan talep artar. Dolara olan talep arttığında dolar fiyatında yükselme beklenir.

Dünya ekonomik durumu: Dünya ekonomik olarak iyi durumdaysa güvenli liman olarak dolar talep edilmez ve dolar fiyatında düşüş beklenir.

Dünya siyasi durumu: Dünya siyasi olarak iyi durumdaysa dolar talep edilmez ve dolar fiyatında düşüş beklenir.

Turizm gelirleri: Bir ülkede turizm gelirleri artarsa dolar fiyatında düşüş beklenir.

İhracat: İhracat rakamları arttığında ülkeye dolar gireceğinden dolar fiyatında düşüş yaşanır.

İthalat: İthalatta azalış olduğunda ülke dışına çıkan dolar miktarında azalış olacağından dolar fiyatında düşüş beklenir.

Merkez bankası bağımsızlığı: Merkez bankasının bağımsız olması ülke vatandaşlarının ulusal paraya olan güveni artar ve dolar tutulmak istenmeyebilir. Dolar talep edilmeyeceğinden dolayı dolar fiyatında düşüş beklenir.

Yurt içi faiz oranı: Yurt içi faiz oranının yükselmesi dolara olan talebi azaltır ve dolar fiyatını azaltır.

Yurt dışı faiz oranları: Özellikle gelişmiş ülkelerde faiz oranının düşmesi dolar fiyatını azaltır.

Kredi derecelendirme kuruluşları: Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke lehine not yükseltmeleri gündeme geldiğinde ülkeye döviz girişi gerçekleşeceğinden dolar fiyatında düşme beklenir.

Makroekonomik göstergeler: Bir ülkede makroekonomik göstergelerin olumlu olması ülke ulusal parasına olan güvenin artmasına neden olur ve dolayısıyla dolar talep edilmez. Doların talep edilmemesi dolar fiyatını düşürür.

Şeffaflık: Bir ülkede şeffaflık varsa o ülkenin ulusal parası değer görür ve dolar talep edilmez. Dolara olan talep azaldığında dolar fiyatında düşme beklenir.

CDS primi: CDS piriminin düşük olması demek o ülkenin daha az maliyetle borçlanması anlamına gelir. CDC priminin düşük olması dolara olan talebi azaltır kanaatindeyiz. Dolara olan talep azaldığında dolar fiyatında düşüş beklenir.

Yurt dışı işçi gelirleri: Yurt dışı işçi gelirlerinde artış olduğunda dolar fiyatında düşüş beklenir.

Doğrudan veya dolaylı yatırımlar: Doğrudan ve dolaylı yatırımlardan dolayı ülkeye yurtdışından döviz girişi gerçekleşeceğinden dolar fiyatında düşüş beklenir.

Yapısal reform: Ülke, yapısal olarak reforma ihtiyaç duyuyorsa ve yapısal reform yapıyorsa ülkeye güven artacağından ülkeye döviz girişi gerçekleşir. Döviz girişi yaşandığı durumda dolar arzında artış olur ve dolar fiyatında düşüş beklenir.

Uyarı: Burada paylaşılan yorum ve analizler yatırım tavsiyesi içermez.