e-haciz (elektronik haciz) nasıl kalkar? Elektronik haciz nedir?

e-haciz (elektronik haciz) nasıl kalkar? Elektronik haciz nedir?

E-haciz (elektronik haciz) nasıl kalkar? Elektronik haciz nedir?

E-haciz nedir 2020

Kamuya olan borçtan dolayı elektronik ortamda kişinin hesabında bulunan maaşına veya varlıklarına (altın, para, döviz, hisse senedi, fon v.b) uygulanan hacizdir. e-haciz işlemi gerçekleşmeden önce kamu idaresi kişiye borcunu ödemesi için bildirimde bulunur. Bildirimde 15 gün mühlet verir ve ödeme yapması veya mal beyanında bulunması istenir. Kişi tarafından herhangi bir ödemede bulunulmaması halinde e-haciz işlemi uygulanır.
 
Özel bankaların, özel şirketlerin veya şahısların haciz işlemleri e-haciz kapsamı içerisinde değildir. Yasal takibe takılan Maliye Bakanlığı borçları ve Devlete olan tüm borçlar e-hacze tabidir.

 

E-haciz nasıl kalkar 2020

e-haciz işlemine maruz kalmak istenmiyorsa kamu otoritesinin yapmış olduğu bildirimi ciddiye almakta fayda var. Kişi kendine yapılan bildirimden sonra 15 gün içinde ödeme yaparak veya borcunu taksitlendirerek e-haciz sürecini durdurabilir.
 
e-haciz işlemi uygulandıktan sonra banka ile iletişime geçip e-haciz ile ilgili uzlaşma yoluna gidip e-haczi kaldırabilirsiniz.
 
e-hacizde bankada bulunan tüm varlıklarınıza bloke konabilir. Kişinin tüm varlıklarına bloke konması kişiye önemli ölçüde zarar verebilir bu yüzden e-haciz işlemini ciddiye almakta fayda var.
 
e-hacizli olup olmadığını e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasına girip e-haciz sorgulaması yapılıp adınıza herhangi bir e-haciz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
 
Gerekli görüldüğü takdirde borca itiraz etmek veya dava açmak e-haciz işlemini durdurabilir.     
 

E-haciz kanunu (ödeme emri ile ilgili olan kısım)

Ödeme emri başlıklı 55 maddesinde “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur. Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur ve cetvelin asıldığı köy muhtarlığınca münadi vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasiyle tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.

Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15 gün içinde bildirmeleri istenir.” Hükmü yer almaktadır.